1 0
Read Time:5 Minute, 6 Second

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD POR SEDE ELECTRÓNICA

INSTRUCIONES PARA LA SOLICITUD ONLINE POR SEDE ELECTRÓNICA

ENLACE A SEDE ELECTRÓNICA DE MONÓVAR

Documentos que son necesarios adjuntar en la solicitud por sede electrónica, además de la fotocopia del DNI. Es necesario descargar, rellenar y firmar digitalmente cada solicitud y la declaración responsable, que se ponen a continuación.

TODAS SOLICITUDES QUE NO ADJUNTE FOTOCOPIA DEL DNI, SOLICITUD DEL BONO CONSUMO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE NO PODRAN SER ADMITIDAS COMO VÁLIDAS.


Se han aprobado las bases reguladoras que han de regir las ayudas «Bonos de Consum Monóvar 2022» , para incentivar el fomento del consumo en el comercio de proximidad. Los requisitos de los interesados y fechas de presentación de solicitudes se pueden consultar en el enlace siguiente:

Las bases integras de la convocatoria se pueden consultar en el tablón de anuncios y en la sede electrónica.

BONO CONSUM MONÒVER 2022

Des de l’Ajuntament de Monòver es vol impulsar amb l’ajuda de l’Excma. Diputació d’Alacant, una campanya per a promoure el comerç local i impulsar al consum en aquells establiments situats en el terme municipal de Monòver. Tenint en compte els recursos limitats de les Administracions Locals, l’Ajuntament de Monòver posa en marxa el BONO-CONSUM 2022, fins al 22 d’Octubre, amb l’objectiu d’impulsar l’economia local.

EN QUÈ CONSISTEIX LA CAMPANYA

Es durà a terme la creació d’un sistema de bons en el comerç i els serveis amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament econòmic dels petits i mitjans comerços, a nivell local. Amb l’emissió i distribució dels bons de comerç. Es posarà a la disposició dels ciutadans de Monòver dos BONO-CONSUM de 25€ per habitant empadronat en el municipi ,que consten en el PMH municipal amb més de 18 anys a data 31/12/2021.

COM FUNCIONA

El Consumidor per a canviar el BONO-CONSUM, i en el moment d’efectuar la compra haurà d’entregar el bo original a l’establiment, i mostrar a més el seu document d’identitat.

Els Bons només es podran usar en els establiments adherits a la Campanya BONO-CONSUM MONÒVER 2022 i durant les dates de duració de la campanya.

Es donaran dos BONO-CONSUM de 25€ per ciutadà major de 18 anys a data 31/12/2021.

Els dos bono-consum se podran canviar en la mateixa compra o en diferents compres i comerços.

El bono-consum poden consumir-se durant tot el període que dura la campanya.

Els bono-consum no són canviables per diners en efectiu.

L’import de la compra tindrà que ser, com a mínim, del doble del valor del bono-consum.

PROCEDIMENT PER A OBTINDRE EL BONO-CONSUM

La persona interessada, major de 18 anys i empadronada en Monòver a data 31/12/2021, sol·licitarà el BONO-CONSUM de forma telemàtica en la pàgina web de l’Ajuntament fins al 20 de setembre o de manera presencial del 12 al 15 de setembre en el registre del mateix Ajuntament. 

Una vegada sol·licitat el BONO-CONSUM seran recollits per la persona interessada (o per una altra sempre que li haja autoritzat emplenant el formulari creat per a tal fi) en les dependències que l’Ajuntament habilitarà per a tal fi.

PERIODE DE SOL·LICITUD FINS AL 20 DE SETEMBRE

EL PERÍODE DE VALIDESA DELS BONO-CONSUM SERÀ FINS Al 22/10/2022

A LES TEUES COMPRES IGUALS O SUPERIORS A 100€ TENS UN DESCOMPTE DE 50€

A LES TEUES COMPRES IGUALS O SUPERIORS A 50€ TENS UN DESCOMPTE DE 25€

————————————

BONO-CONSUM MONÒVER 2022

Desde el Ayuntamiento de Monóvar se quiere impulsar con la ayuda de la Excma. Diputación de Alicante, una campaña para promover el comercio local e impulsar al consumo en aquellos establecimientos ubicados en el término municipal de Monóvar. Teniendo en cuenta los recursos limitados de las Administraciones Locales, el Ayuntamiento de Monóvar pone en marcha el BONO-CONSUMO 2022, hasta el 22 de Octubre, con el objetivo de impulsar la economía local.

EN QUE CONSISTE LA CAMPAÑA

Se llevará a cabo la creación de un sistema de BONO-CONSUM y los servicios con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de los pequeños y medianos comercios, a nivel local con la emisión y distribución de los BONO-CONSUM. Se pondrá a disposición de los ciudadanos de Monóvar dos BONO-CONSUM de 25€ por habitante empadronado en el municipio, que consten en el PMH municipal con más de 18 años a fecha 31/12/2021.

COMO FUNCIONA

El Consumidor para canjear los BONO-CONSUM, y en el momento de efectuar la compra tendrá que entregar el bono original al establecimiento, y mostrar además su documento de identidad.

Los Bonos sólo se podrán usar en los establecimientos adheridos a la Campaña BONO-CONSUM MONÒVER 2022 y durante las fechas de duración de la campaña.

Se darán dos BONO-CONSUM de 25€ por ciudadano mayor de 18 años a fecha 31/12/2021.

Los dos bono-consum se podrán cambiar en la misma compra o en diferentes compras y comercios.

El bono-consum puede consumirse durante todo el período que dure la campaña.

Los BONO-CONSUM no son canjeables por dinero en efectivo.

El importe de la compra será, como mínimo, el doble del valor del BONO-CONSUM.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL BONO

La persona interesada, mayor de 18 años y empadronada en Monóvar a fecha 31/12/2021, solicitará el Bono de forma telemática en la página web del Ayuntamiento hasta el 17 de septiembre o de manera presencial del 12 al 15 de septiembre en el registro del mismo Ayuntamiento. 

Una vez solicitado se emitirán los Bonos que serán recogidos por la persona interesada (o por otra siempre que se la haya autorizado rellenando el formulario creado para tal fin) en las dependencias que el Ayuntamiento habilitará para tal fin. 

PERIODO DE SOLICITUD HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE

EL PERIODO DE VALIDEZ DE LOS BONOS SERÁ HASTA EL 22/10/2022

EN TUS COMPRAS IGUAL O SUPERIORES A 100€ TE DESCONTAMOS 50€

EN TUS COMPRAS IGUAL O SUPERIORES A 50€ TE DESCONTAMOS 25€

———————————————————————————————————————————–

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
50 %
Surprise
Surprise
50 %