0 0
Read Time:5 Minute, 7 Second

 

TORNA LA CAMPANYA BONO CONSUM MONÒVER 2024

Des de l’Ajuntament de Monòver es vol impulsar, amb l’ajuda de l’Excma. Diputació d’Alacant, una campanya per a promoure el comerç local i impulsar al consum en aquells establiments situats en el terme municipal de Monòver. Tenint en compte els recursos limitats de les Administracions Locals, l’Ajuntament de Monòver posa en marxa la CAMPANYA BO CONSUM MONÒVER 2024, amb l’objectiu d’impulsar l’economia local.

  • EN QUÈ CONSISTEIX LA CAMPANYA:

Es durà a terme la creació d’un sistema de BO CONSUM i els serveis locals amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament econòmic dels petits i mitjans comerços, localment, amb l’emissió i distribució dels BONS CONSUM. Es posarà a la disposició dels ciutadans de Monòver 4 BONS CONSUM de 25€ per habitant amb més de 18 anys i empadronat en el municipi, de manera que es lliuraran dos bons per habitant sempre que complisquen el que s’estableix.

  • ADHESIÓ D’ESTABLIMENTS

Les sol·licituds d’adhesió a la campanya per part dels establiments comercials, es podrà sol·licitar des del dia 18 de juny fins al dia 27 de juny de 2024 per registre electrònic.

  • COM FUNCIONA

El Consumidor per a canviar els BONS CONSUM, i en el moment d’efectuar la compra, haurà de lliurar el bo original a l’establiment, i mostrar, a més, el seu document d’identitat.

Els Bons només es podran usar en els establiments adherits a la CAMPANYA BO CONSUM MONÒVER 2024 i durant les dates de durada de la campanya.

Es donaran dos BONS CONSUM per ciutadà major de 18 anys, per un valor de compra de 50 euros, quatre bons de 25€.

Els BONS CONSUM es podran canviar en l’establiment mateix en una o dues compres o en diferents establiments.

Els BO CONSUM no són canviables per diners en efectiu.

L’import de la compra serà com a mínim el doble del valor del BO CONSUM.

  • PROCEDIMENT PER A OBTENIR EL BO

La persona interessada, major de 18 anys i empadronada a Monòver, sol·licitarà el Bo a partir de demà, dia 18 de juny, a partir de les 9.00 hores fins al dia 9 de juliol de forma telemàtica o de manera presencial durant els dies del 18 de juny al 25 de juny en el registre de l’Ajuntament.

Una vegada sol·licitat s’emetran els Bons que seran recollits per la persona interessada (o per una altra sempre que l’haja autoritzat emplenant el formulari creat per a tal finalitat) en les dependències que l’Ajuntament habilitarà.

LA CAMPANYA PER A SOL·LICITAR ELS BONS COMENÇA EL DIA 14 DE JUNY DE 2024

EL PERÍODE DE VALIDESA DELS BONS SERÀ FINS AL 31/10/2024

EN LES TEUES COMPRES IGUALS O SUPERIORS A 200€ ET DESCOMPTEM 100€

EN LES TEUES COMPRES IGUALS O SUPERIORS A 150€ ET DESCOMPTEM 75€

EN LES TEUES COMPRES IGUALS O SUPERIORS A 100€ ET DESCOMPTEM 50€

EN LES TEUES COMPRES IGUALS O SUPERIORS A 50€ ET DESCOMPTEM 25€

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

VUELVE LA CAMPAÑA BONO CONSUM MONÒVER 2024

Desde el Ayuntamiento de Monòver se quiere impulsar, con la ayuda de la Excma. Diputación de Alicante, una campaña para promover el comercio local e impulsar al consumo en aquellos establecimientos ubicados en el término municipal de Monóvar. Teniendo en cuenta los recursos limitados de las Administraciones Locales, el Ayuntamiento de Monóvar  pone en marcha la CAMPAÑA BONO CONSUM MONÒVER 2024, con el objetivo de impulsar la economía local.

EN QUE CONSISTE LA CAMPAÑA

Se llevará a cabo la creación de un sistema de BONO CONSUMO y los servicios con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de los pequeños y medianos comercios, a nivel local con la emisión y distribución de los BONO CONSUMO. Se pondrá a disposición de los ciudadanos de Monóvar 4 BONOS CONSUMO de 25€ por habitante con más de 18 años empadronado en el municipio, de manera que se entregarán dos bonos por habitante siempre que cumplan lo establecido.

ADHESIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

Las solicitudes de adhesión a la campaña por parte del establecimiento comercial, se podrá solicitar desde el día 18 de junio hasta el día 27 de junio de 2024 por registro electrónico.

COMO FUNCIONA

El Consumidor para canjear los BONOS CONSUMO, y en el momento de efectuar la compra tendrá que entregar el bono original al establecimiento, y mostrar además su documento de identidad.

Los Bonos sólo se podrán usar en los establecimientos adheridos a la CAMPAÑA BONO CONSUM MONÒVER 2024 y durante las fechas de duración de la campaña.

Se darán dos BONO CONSUM por ciudadano mayor de 18 años, por un valor de compra de 50 euros, cuatro bonos de 25€.

Los BONO CONSUM se podrán canjear en el mismo establecimiento en una o dos  compras o en distintos establecimientos.

Los BONO CONSUM no son canjeables por dinero en efectivo.

El importe de la compra será como mínimo el doble del valor del BONO CONSUM.

 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL BONO

La persona interesada, mayor de 18 años y empadronada en Monóvar, solicitará el Bono a partir de mañana día 18 de junio a partir de las 9:00 horas hasta el día 9 de julio de forma telemàtica o de manera presencial durante  los días del 18 de junio al 25 de junio en el registro del mismo Ayuntamiento.

Una vez solicitado se emitirán los Bonos que serán recogidos por la persona interesada (o por otra siempre que se la haya autorizado rellenando el formulario creado para tal fin) en las dependencias que el Ayuntamiento habilitará para tal fin.

LA CAMPAÑA PARA SOLICITAR LOS BONOS EMPIEZA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2024

EL PERIODO DE VALIDEZ DE LOS BONOS SERÁ HASTA EL 31/10/2024

EN TUS COMPRAS IGUALES O SUPERIORES A 200€ TE DESCONTAMOS 100€

EN TUS COMPRAS IGUALES O SUPERIORES A 150€ TE DESCONTAMOS 75€

EN TUS COMPRAS IGUALES O SUPERIORES A 100€ TE DESCONTAMOS 50€

EN TUS COMPRAS IGUALES O SUPERIORES A 50€ TE DESCONTAMOS 25€

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %