0 0
Read Time:3 Minute, 25 Second

Monòver torna a posar en marxa la segona campanya per a promoure el comerç local amb l’emissió de Bono-Consum.

 

  • Es posarà a la disposició dels ciutadans de Monòver dos Bono-Consum de 25 euros per habitant que complisca les següents condicions: estar empadronat al municipi i ser major d’edat.
  • Una iniciativa que pretén impulsar l’economia local.

 

L’Ajuntament de Monòver, amb l’ajuda de l’Excma. Diputació d’Alacant, torna a posar en marxa la segona campanya per a promoure el comerç local i impulsar el consum en aquells establiments situats al terme municipal de Monòver.

Per tant, “tenint en compte els recursos limitats de les Administracions Locals, l’Ajuntament de Monòver posa en marxa la Segona Campanya Bono-Consum Monòver 2023 fins al pròxim 30 de novembre amb la intenció d’impulsar l’economia local”, com expliquen des del consistori.

Amb aquesta campanya es durà a terme la creació d’un sistema de bons en el comerç i els serveis “amb la finalitat de potenciar el desenvolupament econòmic dels petits i mitjans comerços, a nivell local”, com expliquen des del Consistori. Així, s’emetran i distribuiran els esmentats Bono-Consum.

En concret, es posarà a disposició dels ciutadans i ciutadanes de Monòver dos Bons-Consum de 25 euros per habitant empadronat en el municipi i que tinguen més de 18 anys.

El consumidor podrà canviar el Bono-Consum entregant-lo en l’establiment on efectue la compra, juntament amb el seu document d’identitat.

Els Bons només podran usar-se en els establiments adherits a la Segona Campanya Bono-Consum Monòver 2023 i durant les dates de duració de l’esmentada campanya. Cal remarcar que aquests bons no són canviables per diners en efectiu i l’import de la compra haurà de ser, com a mínim, del doble del valor del Bono-Consum. Els dos bons es podran canviar en la mateixa compra o en diferents compres i comerços.

 

  • Com adherir-te a la 2a Campanya Bono Consum Monòver 2023 (establiments)

El podran sol·licitar de manera telemàtica mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Monòver des de la publicació de l’extracte de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, i durant un termini de 7 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació.

  • Com obtindre el Bono-Consum

La sol·licitud dels bons es podrà realitzar des de la publicació de l’extracte de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

1.- Preferiblement a través de la Seu electrònica de l’Excm. Ajuntament de Monòver (https://monovar.sedelectronica.es) mitjançant instància de sol·licitud BONO CONSUM MONÒVER 2023 (Annex III) que estarà disponible en aquesta Seu, a partir de la publicació de l’extracte de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Monòver, durant els 7 dies naturals següents inclusivament.

2.- A través de l’Oficina de Registre de l’Ajuntament durant els 7 primers dies naturals a l’obertura del termini, amb l’objectiu d’evitar que la bretxa digital deixe a possibles beneficiaris fora de la Campanya.

3.- En cas d’actuar amb representant per a la presentació de la sol·licitud del bo, segons la legislació, aquesta haurà d’estar acreditada per qualsevol mitjà admés en dret, entre altres: mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica en la corresponent seu electrònica, o a través de l’acreditació de la inscripció en el registre electrònic d’apoderaments de l’Administració Pública competent, representació notarial, mitjançant un certificat electrònic qualificat de representant.

El període de validesa d’aquest Bono-Consum serà fins al 30 de novembre de 2023.

ANEXOS Y BASES

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %