LA PEDRA SECA MONOVAR

La tècnica de la pedra seca és un sistema tradicional de construcció que consisteix en la col·locació d’unes pedres sobre les altres. Generalment s’utilitzen pedres sense treballar i sense morter, només sustentades pel seu propi pes. En alguns casos, si és necessari, es poden anivellar amb rebles per a donar la solidesa necessària a la formació del mur o de la coberta.

Les construccions de pedra seca del terme municipal de Monòver estan intrínsecament lligades a l’explotació del territori. En conseqüència, hi trobarem bàsicament dos tipus de refugis: els de picapedrers i els de pastors (cucos). Tot i això, les construccions més abundants de pedra seca que hi podem trobar al nostre poble són els marges i els murs. Totes aquestes mostres, per la seua varietat, quantitat i qualitat suposen un conjunt patrimonial d’especial interés. A més a més, des de l’any 2018, la tècnica constructiva de la pedra seca ha estat declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. En aquest sentit, el mapa (següent) suposa un nou recurs patrimonial i dinàmic, el qual ens ajudarà a descobrir, amb un sol clic, totes les mostres situades al poble de Monòver.

Veure mapa:  “LA PEDRA SECA”