Monòver amb 152,4 Km2 d’extensió, representa un dels termes municipals més extensos de la província d’Alacant. El casc urbà de la ciutat, situat a l’Est del terme, es complementa amb altres focus de població repartits en diferents pedanies i partides rurals localitzades al llarg del terme municipal: LA Romaneta, EL FONDÓ, Chinorlet, CASES DEL SENYOR i CANYADAS DE D . CIRO.

Término Monóvar

Un recorregut pels camins i senders que discorren pel terme municipal ens descobreix els paratges naturals i zones rurals que conserven el desenvolupament tradicional de la zona i nombroses exemples d’arquitectura rural: camps de conreu de vinya, ametller i olivera, aterrazados de manera esglaonada utilitzant grans pedres superposades formant grans marges; habitatges rurals; cases cova; pous, la finalitat era l’abastament domèstic i per abeurar animals; i explotacions de marbre. Una agricultura a temps parcial segueix mantenint el nostre paisatge i els nostres cultius més tradicionals.

caminos y senderos

Un dels paratges més apreciats és el Paratge Natural Municipal «Muntanya Vedat», que va ser declarat l’any 2007 com a tal. Aquest posseeix una superfície de 763,75 ha.

Paraje Natural Municipal “Monte Coto”

Mont del Cotó es troba ubicat a la serra del Reclot. Aquesta serra ocupa una extensió aproximada de 2.400 ha, de les quals aproximadament 760 ha pertanyen al terme de Monòver. L’orografia d’aquestes serres juntament amb el seu particular clima, condicionen la presència d’espècies singulars de gran valor, tant en flora com en fauna.

Un altre recurs de gran valor en el paratge és el paisatge: la serra del Vedat ofereix profunds barrancs, extraordinaris tallats, zones boscoses, en definitiva una gran varietat paisatgística, de gran atractiu per a tots aquells que s’acosten per aquestes terres amb la intenció de gaudir de la natura.

Més informació sobre la Muntanya Vedat:
http://www.agricultura.gva.es/web/parajes-naturales-municipales/pnm-monte-coto-monovar

«ELS NOSTRES CAMINS I SENDES»
Ruta del Xirivell
SENDERISME

la sierra del Coto

El Libro “NUESTROS CAMINOS Y SENDEROS. MONÓVAR” es una guía de caminos y senderos de pequeño recorrido de nuestro término municipal que ha sido editada por el Ayuntamiento de Monóvar con la colaboración del Grupo Espeleológico y el Grupo de Montaña. En ella se recogen 19 rutas, de las cuales 17 han sido creadas para esta publicación y las 2 restantes son senderos de pequeño recorrido ya homologados que discurren integramente por nuestro término municipal: PRV-107 “Ruta del Xirivell” (Xinorlet) y del PRV-177 “Sierra del Reclot’ (Casas del Señor-La Cavafría-Las Encebras). Contiene descripción del itinerario de cada ruta, tiempo, distancia, desnivel ascenso, desnivel descenso, dificultad, cartografía, perfil altimétrico y alzado del mapa del itinerario. Numerosas imágenes resaltan los valores naturales y paisajísticos de la zona. Las rutas son las siguientes:

Ruta 01: Aula de la Naturaleza – Alto Redó – Aula de la Naturaleza

Ruta 02: Monóvar – Cumbre de Zafra – Monóvar

Ruta 03: Monóvar – Romanteta – Monóvar

Ruta 04: Vuelta a Zafra por Cañada Real del Bilaire y Senda de Saltarines

Ruta 05: Vuelta Sierra de la Vieja

Ruta 06:  Vuelta Casas del Collado

Ruta 07: Vuelta Pedrera por Canyadeta y Safarich

Ruta 08: Circuito Betíes – Molinos por Cantarranes

Ruta 09: Directa Solana

Ruta 10: Parque Salitre – Cueva Zafra

Ruta 11: Monóvar – Aula de la Naturaleza

Ruta 12: Aula de la Naturaleza – Cañadas de Don Ciro

Ruta 13: Hondón – Cañadas de Don Ciro

Ruta 14: Hondón – Buitrera – Monóvar

Ruta 15:  Salitre – Hondón

Ruta 16: Casas del Señor – Hondón

Ruta 17: Cumbre de Zafra – Casas del Señor por Cavafría

Ruta 18: PR-CV 166

Ruta 19: PR-CV 107

El Coto Paraje Natural de Monóvar

El Paratge Natural Municipal Monte Coto va ser declarat el 23 de març de 2007 per acord del Consell de la Generalitat Valenciana. Ocupa aprox. 763 ha del terme de Monòver i està situat en la Serra del Reclot que, amb una extensió total de 2.400 ha, s’estén pels termes municipals de Monòver, el Pinós, l’Alguenya i la Romana. Posseeix múltiples mèrits ecològics, paisatgístics, històric-culturals i relacionats amb els usos recreatius i d’esplai. El Coto presenta un relleu accidentat, amb forts pendents. El seu punt de major altitud aconsegueix els 997 metres i es localitza en la capçalera del Barranc de Caseta. Dominat en la seua major part per una densa massa de pi carrasco, ofereix per la seua vegetació, certs aspectes d’interés: Barranc de la Quitranera i Capçaleres i ombria del Barranc de Caseta. Les úniques construccions existents són les instal·lacions abandonades annexes a l’antiga pedrera de Monte Coto i la torre de vigilància contra incendis situada en l’Alt Redó. A més existeixen algunes construccions disperses de caràcter agrícola als voltants de l’espai. El nucli de població més pròxim és el dels Cases del Senyor, a uns 700m del límit Nord del Paratge.

Barranc de la Quitranera i Capçaleres i ombria del Barranc de Caseta
Aquesta serra constitueix un enclavament de gran interés en la C.V., ja que actua com a territori de transició entre les terres litorals i les àrees interiors de l’altiplà. Açò i el clima condiciona la presència d’espècies singulars de gran valor. L’existència de diferents unitats ambientals com zones de matoll i arbres i barrancs, permet la presència en el paratge de gran diversitat de fauna: aus, amfibis (escassos pels pocs punts d’aigua existents), rèptils (detectades unes tretze espècies: la serp verda, la sargantana cua-roja, el fardatxo …). Les espècies més excel·lents en mamífers són el gat montès, la gardunya, la geneta, el liró careto, la mostela, el teixó i l’esquirol. Entre les espècies presents existeixen més de 100 espècies d’aus. Destaquen les rapaces nidificants associades a mitjans rocosos, entre les quals sobreïx l’àguila real. Altres espècies que es poden observar són: l’àguila serpera europea, l’azor comú, l’esparver comú, el busardo ratoner, el falcó pelegrí, el soriguer i el cárabo comú. Es coneixen unes 700 espècies vegetals. L’espècie més rellevant és el gal·ler o roure valencià (Quercus faginea), podem contemplar-ho en el Barranc de la Quitranera, un dels racons millor conservats de tot el Paratge. Amb un total de 13.200m2 situats en Els Cases del Senyor, l’Aula de la Natura posseeix unes instal·lacions preparades per a albergar a caminants, col·lectius, col·legis… amb dormitoris, vestuaris amb dutxes, instal·lacions esportives, barbacoa i sala d’exposicions. Des de l’Aula de la Natura podem començar diferents recorreguts.
El PRV-166: L’ALMORQUÍ-LA CAVAFRÍA-LES TRES FONTS.

Aquest recorregut es pot iniciar per qualsevol dels tres punts. A L’Almorquí s’accedeix des del GR-7 entre Els Cases del Senyor i Les Encebres. Seguint una pista forestal, s’arriba a una àrea de descans on podem veure restes d’antigues carboneres, un forn d’algeps i un aljub d’aigua.

En el Pi de la Farola podrem optar per dirigir-nos a la Cavafría o per pujar al mirador en adreça Les Tres Fonts.

Aquesta ruta transcorre per les zones de més valor ecològic de tota la comarca, amb mostres de flora, fauna, cavitats i espectaculars vistes panoràmiques.

El passatge posseeix un gran potencial en relació amb les activitats d’esplai i d’educació ambiental.

Dins de l’espai es desenvolupen diversos esports de muntanya, com l’escalada i el senderisme, discorrent per diverses senderes de xicotet recorregut interconnectats entre si; PRV-166: Almorquí-Cavafría-Tres Fonts i PRV-3: El Pinós-Els Tres Fonts-El Pinós i amb la sendera de gran recorregut GR-7.

Des del punt de vista dels usos tradicionals, El Coto és un referent comarcal i local molt arrelat en la població. Al llarg de la història s’ha desenvolupat en el mateix diversos aprofitaments i ha sigut utilitzat com a font de recursos: apicultura, pasturatge, recollida d’espart, obtenció de calç i guix, extracció de roques ornamentals, carbonar, recol·lecció de plantes medicinals, recollida d’arena, aprofitament de l’aigua de fonts, etc.